Video o pravljenju, asocijacijama i tipografiji u novom logotipu teniskog broja jedan 

Prijavi se

TENIS Novi logo

09. 05. 2012.
POSTANI FAN