Novakov video odgovor br. 3 #NoleForYou

Interaktivna aplikacija „Nole for You“ → http://djoke.rs/n4u
Vi pitate — Ja odgovaram na mojoj oficijelnoj Facebook strani.

Podeli fotografiju