Doha 2017
08. 01. 2017. 7 Fotografija
Doha 2016
09. 01. 2016. 14 Fotografija