Uslovi Korišćenja

Dobrodošli na veb sajt www.novakdjokovic.com, jedini zvanični veb sajt Novaka Đokovića.

Poštovani korisnici, vašim ulaskom na ovaj veb sajt, vi bezrezervno pristajete  na poštovanje sledećih pravila korišćenja sajta:

Zaštita autorskih prava

Sadržaj ovog  veb sajta odnosno  njegov tekst, softver, muzika, zvuk, dizajn, robni žig, logotip,  grafički prikazi, grafička rešenja, autorska ideja, koncepcija, moduli i fotografije, zaštićeni su autorskim pravom. Sav materijal na ovom veb sajtu se može preuzeti i štampati isključivo za lično, nekomercijalno korišćenje. Svako drugačije korišćenje zaštićenog materijala sa ovog veb sajta nije dozvoljeno i kažnjivo je po Zakonu.

Isključenje garancija

Novak Đoković ne garantuje:

• da su informacije i ostali sadržaji  koji  se daju na ovom veb sajtu tačni, kompletni  ili ažurni;

• da su linkovi na koje se upućuje sa stranica na ovom veb sajtu bezbedni za korišćenje, niti garantuje za sadržaj ovih linkova, budući da ovi sajtovi nisu pod njegovom neposrednom ili posrednom kontrolom;

• da ovaj sajt, ili linkovani sadržaji nemaju softverskih nedostataka (kompjuterskih virusa);

• za  sadržaje koje na sajt postave korisnici sajta, budući da ti sadržaji predstavljaju isključivu odgovornost  korisnika koji je isti sadržaj postavio na sajt;

Isključenje odgovornosti za štetu

Svu štetu i gubitke  do kojih  bi moglo doći usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja  ovog sajta, snose sami korisnici sajta. Ovim  se apsolutno i u celosti isključuje svaka eventualna odgovornost  Novaka Đokovića za štetu koji bi korisnici eventualno mogli pretrpeti korišćenjem ovog sajta.

Merodavno pravo i sudska nadležnost

Ovi uslovi korišćenja, tumače se saglasno odredbama merodavnog prava Republike Srbije, a  svi sporovi do kojih eventualno dođe u vezi sa korišćenjem ovog sajta podležu sudskoj nadležnosti sudova Republike Srbije.

Poštovani korisnici, nakon što ste se upoznali sa obavezujućim  Pravilima korišćenja, želimo vam ugodan i prijatan boravak na stranicama ovog sajta.