Šangaj 2010
14. 10. 2010. 30 Fotografija
Šangaj 2009
15. 10. 2009. 28 Fotografija