Fondacija

Poruka osnivača:

„Dolazim iz zemlje razrušene ratom, mesta u kom se mnoga deca ne usuđuju da sanjaju velike snove. Ja sam imao tu sreću da sam tokom celog svog detinjstva imao podršku porodice. Oni su verovali u mene i sanjali zajedno sa mnom.

Danas sam uspeo da ostvarim snove iz detinjstva i postanem najbolji teniser na svetu, osvojivši višestruke Grand Slam titule. Veoma mi je važno da upravo sada dok sam još uvek mlad i privlačim pažnju mnogih oko sebe započnem svoje filantropsko nasleđe. Želim da podelim ovu pažnju i usmerim je na rad fondacije kako bih na taj način pomogao mnogoj deci da ostvare svoje snove. Na mom primeru mogu naučiti da su mnoge stvari moguće ako čovek u to veruje, ako se trudi i ako ima podršku svoje porodice.

U mom srcu su sva ugrožena deca koja pate što zbog nedostatka adekvatne ishrane, obrazovanja, bolesti ili gubitka roditelja. Mnoge od njih svakodnevno viđam i u mojoj zemlji, Srbiji, stoga sam rešio da se fokusiram na pomoganju deci u mojoj domovini. Kroz obrazovanje mnoga deca mogu postati deo našeg kolektivnog napora da se smanji siromaštvo i društvena isključenost.

Imenovan sam za ambasadora dobre volje od strane UNICEF-a u Srbiji kako bih pomogao pri podizanju svesti o niskoj stopi upisa dece u okviru predškolskog obrazovanja. Moja zemlja spada među zemlje sa najnižim učešćem u predškolskim programima. Moja fondacija je takođe prihvatila ovu inicijativu i zajedno sa UNICEF-om i ostalim neprofitnim organizacijama će raditi da pomogne obrazovnom sistemu u Srbiji kako bi na taj način pružili deci šansu za bolji život.

Hajde da zajedno verujemo u njihove snove!“

Novak Đoković
Osnivač Fondacije Novak Đoković

Misija

Omogućiti deci iz ugroženih zajednica da se igraju, razvijaju i odrastaju u podsticajnom, kreativnom i bezbednom okruženju, te pritom uče da poštuju druge i brinu o svojoj okolini.

Vizija

Da se svakom detetu u Srbiji pruži prilika za obrazovanje kao i pristup neophodnim resusrsima kako bi mogli da vode bolji, zdraviji i produktivniji život.

Čime se bavimo

Kroz snažna partnerstva sa udruženjima građana i organizacijma zasnovanih od strane šire zajednice u Srbiji planiramo da stvorimo ambijent u kome deca iz ugroženih zajednica imaju mogućnost da se priključe kreativnoj igri kroz koju razvijaju vrednosti i veštine koje će im omogućiti uspešan početak u životu i pomoći da razviju pun potencijal s nadom da će u budućnosti i oni jednog dana doprineti pozitivnim promenama u okviru zajednice.

Principi rada

• Podstičemo inkluzivnost, brinući o tome da u okviru ugroženih zajednica oni najmarginalizovaniji nisu zaboravljeni već dobrodošli i uključeni u aktivnosti i akcije

• Negujemo poštovanje i verujemo da je raznovrsnost vrlina a ne izazov, stoga posvećujemo posebnu pažnju da deca iz manjinskih sredina, deca sa invaliditetom ili ona iz udaljenih krajeva imaju iste mogućnosti kao i sva ostala deca

• Kroz nase programe ohrabrujemo i ucimo decu i njihove roditelje da kroz razgovor i medjusobno razumevanje resavaju probleme a ne kroz nasilje

• Kroz kreativne i stimulativne aktivnosti ohrabrujemo decu da razvijaju poštovanje i odgovornost prema životnoj sredini

• Verujemo da su igra i ishrana osnove kvaliteta života dece. Dobra ishrana i aktivnost obogaćuju detinjstvo, grade kapacitete i čine decu spremnijom da se suoče sa izazovima kada odrastu

• Verujemo da deci treba dati glas po pitanju sopstvenog razvoja, a zajednica je ta koja ima odgovornost da ih sasluša

• Prepoznajemo važnost porodice, jer jedino u toplom i stimulativnom porodičnom okruženju dete može razviti svoje pune potencijale.

Kako radimo

Na osnovu naše misije, vizije i principa rada tražimo nacionalne i lokalne organizacije koje dele slične vrednosti. Onog trenutka kada organizacije osmisle ideje i predlože ih u formi projekta sa određenim budžetom, biće pregledani od strane komiteta za odobrenje sredstava koji može zatražiti dodatne informacije/izmene. Posebni napori biće uloženi pri kreairanju dugoročnih partnerskih odnosa sa istim organizacijama, ali će sredstva biti raspoređivana na godišnjem nivou. Organizacije će biti pozvane da se prijave za finansiranje.

Ko smo mi

Fondacija Novaka Đokovića osnovana je u novembru 2007. godine od strane srpskog tenisera Novaka Đokovića a do 29. februara 2012. godine postojala je pod imenom Novak Fond.

Od svojih najranijih dana fondacija je podržavala najrazličitije projekte, uključujući:

• Finansiranje održavanja srpskih manastira i crkava (smatranim za nacionalne i kulturno-istorijske spomenike)

• Doniranje sanitetskih vozila za kosovske zajednice zahvaćene ratom

• Finansiranje putnih troškova mladih srpskih talenata pri učešću na međunarodnim takmičenjima (teniska i muzička takmičenja)

• Pružanje finansijske podrške bolesnoj deci u Srbiji za lečenje u inostranstvu

• Finansijska podrška deci koja su izgubila roditelje u ratu

• Finansijska podrška opštinama Loznica i Kraljevo porušenih tokom poplava i zemljotresa kako bi obnovili infrastrukturu