After three very successful years, Boris Becker and I have jointly decided to end our cooperation. The goals we set when we started working together have been completely fulfilled, and I want to thank him for the cooperation, teamwork, dedication and commitment. On the other hand, my professional plans are now directed primarily to maintain a good level of play, and also to make a good schedule and new goals for the next season. In this regard I will make all future decisions.

Nakon tri veoma uspešne godine Boris Beker i ja smo zajednički odlučili da završimo saradnju. Ciljevi koje smo tada postavili ispunjeni su u potpunosti, i ja mu se zahvaljujem na saradnji, timskom radu, predanosti i posvećenosti. Sa druge strane, moji profesionalni planovi sada su usmereni pre svega da održim ne samo dobar nivo igre, nego i da napravim dobar raspored i nove ciljeve i u tom smislu ću donositi i sve naredne odluke.