They say never turn your back on a challenge. I love to

They say never turn your back on a challenge. I love to do it :)

Kažu da izazovima ne treba okretati leđa. Ako je to deo igre desi se da prekršim pravilo, ali ga se držim dosta ozbiljno!