Novi logo

Video o pravljenju, asocijacijama i tipografiji u novom logotipu teniskog broja jedan

Podeli fotografiju