24. 12. 2010.

Novak pomaže Lozničane

Humanitarni fond „Novak“ uplatiće 500.000 dinara na račun Loznice za pomoć stanovništvu koje je pretrpelo najveću štetu u nedavnim poplavama.
Ostalo